Wealth management

Zabezpečíme efektívnu správu vášho investičného portfólia. Poradíme vám v oblasti štruktúry, nastavenia a správy vašich aktív. Okrem klasických investičných produktov vám ponúkame tiež alternatívne investície, private equity investície, investičné zlato, ale v ponuke máme aj klasické poistné a úverové produkty.

Portfólio vytvoríme podľa vašich preferencií, postoju k riziku, životnej situácii a vašich plánov do budúcnosti.

Private equity

Investíciou do private equity vylepšíme celkovú diverzifikáciu a potenciál návratnosti vášho portfólia. Zameriavame sa na investície do zmeniek, dlhopisov a fondov kvalifikovaných investorov s vopred stanoveným fixným výnosom.

PCI Equity US

Účel produktu

Aktívne riadené portfólio PCI Equity US umožňuje klientom investovať do TOP akciových titulov obchodovaných na americkej burze cenných papierov.

Brožúra pre portfólio.

Investičné fyzické zlato

Sprostredkujeme vám nákup fyzického zlata podľa vašich preferencií. Zabezpečíme aj spätný odkup. Investíciou do zlata ochránite svoj majetok pred finančnou krízou či nepriaznivou geopolitickou situáciou. Okrem diverzifikácie portfólia zaistíte uchovanie jeho hodnoty pre ďalšie generácie. Ďalšou výhodou je oslobodenie od dane.

Prostriedky určené na obchodovanie so zlatom klientov sú uložené na separátne vedenom účte SK47 7500 0000 0040 2761 6516 , ktorý je vytvorený výhradne pre tento účel.

Wealth planning

Ochrana majetku

Pomôžeme vám čo najlepšie zabezpečiť a naplánovať bezstarostnú budúcnosť vašej rodiny a firmy, ktorú ste vybudovali. Citlivo vyriešime konkurenčné záujmy firmy a rodinných príslušníkov ešte skôr, než dôjde ku konfliktu.

Rodinné firmy

Rozumieme komplexnosti spojenej s podnikaním a pomôžeme vám so všetkými aspektami riadenia rodinnej firmy, vrátane reštrukturalizácie, založenia nových spoločností, strategického a operatívneho riadenia, finančného plánovania alebo s vytrovením vernostného programu pre stabilizáciu pracovníkov.

Nástupníctvo

Pripravíme vás na zmeny pri odovzdávaní zodpovednosti vo vašej firme. Kto je pripravený, nie je prekvapení a u medzigeneračnej výmeny v rodinných firmách to platí dvojnásobne. Riziká spojené s nástupom novej generácie totiž podľa štatistík neprežije až 70% z nich.

Nehnuteľnosti

Kúpime, predáme alebo prenajmeme pre vás nehnuteľnosť nie len na Slovensku, ale vďaka našim obchodným partnerstvám aj celosvetovo.

Concierge služby

Zabezpečíme pre vás rozsiahle concierge služby týkajúce sa rodiny, domácnosti, zdravia, kultúrneho života, cestovania ale aj netradičných želaní.

Či už pôjde o drobnosti, ako napríklad rezerváciu stolu v reštaurácii, doučovanie matematiky pre vášho potomka, kyticu pre manželku, alebo o komplexnú službu organizácie cesty okolo sveta, sme tu pre vás.

Komplexný reporting

Z vami poskytnutých informácií pripravíme komplexný pohľad na majetok vašej rodiny a spoločne s vami nastavíme optimálne procesy, ktoré vám pomôžu dosiahnuť pracovné a osobné ciele.

TOP