Wealth management

Zabezpečíme efektivní správu vašeho investičního portfolia. Poradíme vám v oblasti struktury, nastavení a správy vašich aktiv. Kromě klasických investičních produktů vám nabídneme také alternativní investice, private equity investice, investiční zlato ale i klasické pojistné a úvěrové produkty.

Portfolio vytvoříme podle vašich preferencí, postojů k riziku, životní situace a vašich plánů do buducnosti.

Private equity

Vylepšíme celkovou diverzifikaci a potenciál návratnosti vašeho portfolia investicí do private equity. Zaměřujeme se na investování do směnek, dluhopisů a fondů kvalifikovaných investorů s předem stanoveným fixním výnosem.

Investiční fyzické zlato

Zprostředkujeme vám nákup fyzického zlata dle vašich preferencí včetně zpětného odkupu. Touto investicí ochráníte svůj majetek před geopolitickou situací i finanční krizí, a kromě diverzifikace portfolia zajistíte také jeho uchování pro další generace. Další výhodou je i osvobození od daně.

Prostředky určené na obchodovaní se zlatem klientů jsou uložené na samostatně vedeném účtu SK47 7500 0000 0040 2761 6516 vytvořeném výhradně pro tento účel.

Wealth planning

Ochrana majetku a rodiny

Pomůžeme vám co nejlépe zabezpečit a naplánovat bezstarostnou budoucnost vaší rodiny i firmy, kterou jste vybudovali. Citlivě vyřešíme konkurenční zájmy firmy a rodinných příslušníků ještě dříve, než dojde ke konfliktu.

Rodinné firmy

Rozumíme komplexnosti spojené s podnikáním a pomůžeme vám se všemi aspekty řízení rodinného podniku, včetně restrukturalizace, založeni nových společností, strategického a operativního řízení společností, finančního plánovaní nebo s vytvořením věrnostního programu pro stabilizaci vašich pracovníků.

Nástupnictví

Připravíme vás na změny a předávání odpovědností ve vaší firmě.
Kdo je připraven, není překvapen, a u mezigenerační výměny v rodinných firmách to platí dvojnásob. Rizika spojená s nástupem nové generace totiž nepřežije podle statistik až 70 % z nich.

Nemovitosti

Koupíme, prodáme nebo pronajmeme pro vás nemovitosti nejen na Slovensku, ale díky našim obchodním partnerstvím, vám tuto službu garantujeme po celém světě.

Concierge služby

Zařídíme pro vás rozsáhlé concierge služby týkající se rodiny, domácnosti, zdraví, kulturního života, cestování, ale i netradičních přání.

Ať půjde o drobnosti, jako například rezervaci stolu v restauraci, doučování matematiky pro vašeho potomka anebo kytici pro manželku, nebo o komplexní službu organizace jakou je organizace cesty kolem světa, jsme tu pro vás.

Komplexní reporting

Z vámi poskytnutých informací připravíme komplexní pohled na majetek vaší rodiny a společně s vámi nastavíme optimální procesy, které vám pomohou dosahovat pracovních i osobních cílů.

TOP